Układ Rozładunku, Magazynowania i Podawania Biomasy do Kotła

W Elektrociepłowni Białystok działają dwa kotły na biomasę (jeden duoblok) oraz dwa inne bloki, w których spalany jest węgiel kamienny. Do produkcji energii rocznie zużywane jest ok. 500 tys. ton biomasy i 120 tys. ton węgla. Dostawcą układ rozładunku, magazynowania i podawania biomasy do kotła jest BMH Technology, Rozruch instalacji- 2013 r.