BMH dostarcza kompletne rozwiązania do współspalania biomasy. Dla instalacji opalanych węglem, oraz ciepłowni miejskich opalanych paliwem olejowym, kompleksowe rozwiązanie biomasowe pod klucz proponowane przez BMH obejmują:

  • układy rozładunku biomasy oraz paliw alternatywnych SRF z dostaw samochodowych kolejowych oraz statków
  • redukcja uziarnienia biomasy
  • układy dozujące i podające do kotła
  • palniki
  • know-how urządzeń procesowych, w tym układy zabezpieczające oraz odpylające
  • na życzenie, proces suszenia biomasy