Układ Rozładunku, Magazynowania i Podawania Biomasy do Kotła

 

W Elektrowni Ostrołęka „B” powstała instalacja współspalania biomasy z węglem energetycznym. Dzięki tej inwestycji w Elektrowni „B” będzie spalanych 5 do 7% biomasy. Do tej pory biomasa w postaci kory drzewnej z firmy Stora Enso spalana jest w Elektrociepłowni. Do pieców trafia jej rocznie nawet 100 tysięcy ton. Dostawcą układ rozładunku, magazynowania i podawania biomasy do kotła jest BMH Technology. Rozruch instalacji 2015 r.