Układ Rozładunku, Magazynowania i Podawania Paliw do kotła CFB

kocioł pracujący w zakładach Stora Enso Ostrołeka to doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego jesteśmy dumni, że instalacja rozładunku, magazynowania i transportu paliw stałych dla tego zakładu została zrealizowana przez BMH Technology. Dzięki naszym urządzeniom do kotła trafiają na czas i zawsze w wymaganej ilośći:

-biomasa w postaci zrębki

-kora

-RDF

-węgiel

Zakres BMH: Układ Rozładunku, Magazynowania i Podawania Paliw do kotła CFB.

.