Podajniki celkowe mają szerokie zastosowanie w podawaniu i dozowaniu materiałów drobnoziarnistych i pylistych w różnych procesach. Projektuje się je wyłącznie na zamówienie do konkretnych zadań i określonego indywidualnie typu materiału.

Zakres zastosowań:

  • Podawanie biomasy do kotłów energetycznych,
  • Blokowanie, ochrona przed cofaniem gazów oraz ognia,
  • Dozowanie w wylocie silosu w celu uniemożliwienia wyładunku nosiwa poza silosem.

Solidna modułowa konstrukcja z elementami standardowymi gwarantuje:

  • Niezawodność eksploatacji,
  • Zamkniętą, pyłoszczelną i bezpieczną konstrukcję,
  • Łatwą instalację i minimalne wymogi konserwacyjne,
  • Możliwość zastosowania jako części wymienne lub dodatki w gotowych instalacjach
  • Możliwość przebudowy, celem dopasowania do nowych warunków budowy.

Modele specjalnie dopasowane do indywidualnych potrzeb to:

  • LSAR- model odporny na duże obciążenia, do dozowania popiołów,
  • LSE-EI- Soda kalcynowana w elektrofiltrach.