Kotły fluidalne pozwalają na redukcję emisji tlenków azotu i siarki już w samym procesie spalania. Nie wymagają zatem budowania oddzielnych i kosztownych instalacji odsiarczania. Dzięki temu stały się niezwykle popularne w energetyce na przestrzeni ostatnich lat.

BMH Technology projektuje i buduje instalacje rozładunku, magazynowania i transportu biomasy (wyspy paliwowe) dla kotłów dedykowanych oraz wielopaliwowych. Nasze wieloletnie doświadczenia umożliwiły nam opracowanie rozwiązań zapewniających podanie do kotłów fluidalnych biomasy o odpowiednich rozmiarach oraz stopniu czystości (eliminacja zanieczyszczeń metalowych, materiałów nadgabarytowych) przy żądanej wydajności.

Oferowane przez BMH Technology instalacje obejmują:

• Punkty rozładunku biomasy z dostaw samochodowych oraz kolejowych
• Układy przesiewania
• Magazyny otwarte i zamknięte wraz ze zautomatyzowanymi układami wygarniania paliwa
• Układy pobierania próbek celem rozliczeń z URE
• Ciągi transportowe do układów przykotłowych
• Przykotłowe instalacje podawania biomasy