Układ Rozładunku, Magazynowania i Podawania Biomasy do Kotła

 

 

 

 

 

 

 

W Elektrowni Szczecin, wchodzącej w skład Polskiej Grupy Energetycznej, oddano kocioł parowy, opalany w 100 proc. biomasą. Jest to jeden z największych w Europie kotłów biomasowych. Koszt inwestycji to ok. 430 mln zł. Dostawcą układu rozładunku, magazynowania i podawania biomasy do kotła jest BMH Technology. Rozruch instalacji- 2011 r.