Układ Rozładunku, Magazynowania i Podawania Biomasy do Kotła

 

Elektrociepłownia Fortum Częstochowa jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych w Polsce i spełnia wysokie standardy Fortum w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i niskiej emisji. Moce produkcyjne to 129,1 MW ciepła i 68,4 MW energii elektrycznej, a zakład wykorzystuje do 35% biomasy w swojej produkcji. Dostawcą układ rozładunku, magazynowania i podawania biomasy do kotła jest BMH Technology. Rozruch instalacji- 2009 r.