Wolnoobrotowa kruszarka TYRANNOSAURUS® 9000 BioCrusher to bezpieczny, ekonomiczny i wydajny sposób kruszenia. Materiał do kruszenia to:

  • pozostałości drewnopochodne, bele, palety lub pnie,
  • kartony, rolki papieru i inne materiały opakowaniowe
  • Kruszenie przy małej prędkości oznacza mniej pylenia i mniejszą ilość drobnych cząstek.

Zmniejsza to ryzyko iskier, ognia i wybuchów pyłu, a także prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń spowodowanych metalem lub kamieniami. Wytrzymała kruszarka TYRANNOSAURUS® 9000 BioCrusher zapewnia równomierną wydajność przy wysokiej dyspozycyjności i niskich kosztach eksploatacji. Posiada obszerną rynnę podającą umieszczoną nad kruszarką do odbioru materiału z poprzedzającego przenośnika lub bezpośrednio z pojazdu, nawet całej ciężarówki na raz. Rotor jest uzbrojony w stalowe zęby, które można obracać i są łatwe do wymiany. Rotor może obracać się w obie strony, a kruszenie odbywa się w obu kierunkach. Urządzenia TYRANNOSAURUS® 9000 BioCrusher są dostępne w wersji jedno- lub dwurotorowej oraz z różnymi napędami, stosownie do wydajności i wymagań podawanego materiału.