BMH Technology to światowy lider na rynku technologii rozładunku, magazynowania i transportu biomasy oraz odpadów. Doskonałe planowanie przestrzenne, niezawodność oraz efektywność energetyczna to cechy charakterystyczne naszych instalacji. Oferujemy rozwiązania bazujące na wieloletnim i solidnym doświadczeniu.

W obrębie energetyki projektujemy i budujemy instalacje rozładunku, magazynowania i transportu biomasy i SRF. W skład oferowanych przez nas rozwiązań wchodzą w szczególności: stacje rozładunku samochodów oraz dostaw kolejowych, układy przesiewania i rozdrabniania nadziarna oraz magazyny ze zautomatyzowanym wygarnianiem. W naszej ofercie posiadamy również przykotłowe układy podawania paliw oraz układy odprowadzania popiołu dennego.

Jesteśmy pionierami w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych (SRF) w energetyce. Zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy układ rozładunku, magazynowania i transportu węgla oraz paliw alternatywnych do największego w Polsce dedykowanego kotła spalania wielopaliwowego, powstającego na terenie EC Zabrze.

Pośród naszych referencji znajdują się wyspy paliwowe dla największych na świecie kotłów opalanych paliwami z odpadów. Naszym klientom w energetyce oferujemy zarówno instalacje gospodarki SRF jak również linie mechanicznego przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych z odpadów komunalnych i przemysłowych.
W Polsce obecni jesteśmy od blisko 10 lat a nasza obecność tutaj zaowocowała 10 projektami w zakresie magazynowania i podawania: węgla, biomasy i SRF.