• Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja,
  • Produkcja materiału o jednorodnym uziarnieniu w jednym cyklu,
  • Posiada System Zabezpieczeń przed Uszkodzeniami Mechanicznymi przed przypadkowymi domieszkami metalu,
  • Regulowany system noży przeciwtnących,
  • Niskie koszty eksploatacyjne.
Model
7703
7703T
7704
7704T
Szerokość (mm)
2400
2400
3200
3200
Wydajność (t/h)
10-20
5-10
15-25
10-15