Instalacje TYRANNOSAURUS Process® SRF przetwarzają odpady w wysokiej jakości stałe paliwa alternatywne(SRF).

W skład naszych rozwiązań wchodzą solidne, przystosowane do dużych obciążeń urządzenia przemysłowe. Wszystkie maszyny są produkowane i optymalizowane tak, aby zapewnić wyjątkową wydajność pracy. Instalacje TYRANNOSAURUS Process® są wysoko zautomatyzowane i dostarczane „pod klucz”. Mają zastosowanie w podawaniu szerokiej gamy odpadów. Serce instalcji stanowią największe na świecie rozdrabniacze odpadów z serii TYRANNOSAURUS 9900 oraz 7700. Po rozdrobnieniu materiał przechodzi przez układy separacji tak, aby uzyskane paliwo spełniało normy przemysłu cementowego i energetycznego.