Rozdrabniacze Odpadów, Paliwa Alternatywne, Kruszarki

BMH Technology

Lider na rynku Instalacji Rozładunku, Magazynowania i Transportu Biomasy

Odpady-w-Paliwo,
Paliwa Alternatywne
w Energetyce (RDF, SRF)

Misja, wizja, wartości

Rauman Biovoima Oy

Dzięki nowemu układowi, ilość paliw wtórnych może być doprowadzona do planowanych 90.000 ton rocznie. Przetworzone paliwo wykorzystywane przez Rauman Biovoima składa się głównie z odpadów energetycznych, pozyskanych z obiektów handlowych i przemysłowych, a także z drewnianych odpadów rozbiórkowych, których nie da się już wykorzystać w inny sposób.

Inwestycja przyczyni się do poprawy potencjału zakładu w zakresie sprawnego odbioru, transportu i magazynowania paliwa przetworzonego, a także pomaga zapewnić właściwą jakość oraz proces podawania paliwa. Układ pozwala również na odbiór i podawanie domowych odpadów  energetycznych, zebranych w rejonie Raumy. Rozruch układu miał miejsce w lutym 2015r.  

Inwestycja przyczyni się do dalszego zmniejszenia objętości paliw kopalnych używanych przez Rauman Biovoima.

Rozdrabniacz BMH TYRANNOSAURUS® 9905

Więcej informacji na portalach fińskich, np. tutaj.

Aktualności

29.05.2016
Zapraszamy do Monachium, od 30 maja do 03 czerwca, 2016r.
Największe targi branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami przed nami.
Kliknij po więcej informacji: 


 
23.12.2015
Zachęcamy do przeczytania artykułu autorstwa Kamila Ostapskiego pt. "Logistyka dostaw biomasy" (str. 8-11), zamieszczonego w katalogu branżowym "Dostawcy Biomasy":


Strona 1 z 15  > >>