Rozdrabniacze Odpadów, Paliwa Alternatywne, Kruszarki

BMH Technology

Lider na rynku Instalacji Rozładunku, Magazynowania i Transportu Biomasy

Odpady-w-Paliwo,
Paliwa Alternatywne
w Energetyce (RDF, SRF)

Misja, wizja, wartości

24.03.2015 - 26.03.2015 Iława

W kilku słowach:
"Energetyczna waloryzacja odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliwa o stabilnych parametrach jakościowych oraz ich efektywne energetycznie i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie są ważnym zagadnieniem we współczesnym systemie gospodarki odpadami. Na szczeblu unijnym oraz krajowym trwa merytoryczna dyskusja o regulacjach prawnych i normalizacyjnych, w której stawiane są pytania o obowiązujące standardy jakości paliw z odpadów, ich właściwe traktowanie formalne oraz możliwość zaliczenia wyprodukowanej z nich energii do OZE. Rosnący krajowy potencjał produkcyjny paliw z odpadów poszukując nowych kierunków zbytu z nadzieją spogląda w stronę energetyki i ciepłownictwa." (cytowane za abrys.pl)

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Aktualności

29.05.2016
Zapraszamy do Monachium, od 30 maja do 03 czerwca, 2016r.
Największe targi branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami przed nami.
Kliknij po więcej informacji: 


 
23.12.2015
Zachęcamy do przeczytania artykułu autorstwa Kamila Ostapskiego pt. "Logistyka dostaw biomasy" (str. 8-11), zamieszczonego w katalogu branżowym "Dostawcy Biomasy":


Strona 1 z 15  > >>