Rozdrabniacze Odpadów, Paliwa Alternatywne, Kruszarki

BMH Technology

Lider na rynku Instalacji Rozładunku, Magazynowania i Transportu Biomasy

Odpady-w-Paliwo,
Paliwa Alternatywne
w Energetyce (RDF, SRF)

Historia

Długie Tradycje, Globalna Współpraca
BMH Technology Oy wywodzi się z firmy Lönnström Oy, utworzonej w 1929 roku. Początkowo firma wytwarzała szeroką gamę lekkich konstrukcji stalowych, m.in. wagony kolejowe. Pierwszy przenośnik wyprodukowano w 1947 r. Od lat pięćdziesiątych firma zajmuje się wyłącznie produkcją układów rozładunku, magazynowania i transportu biomasy.

Gwałtowny wzrost międzynarodowej koniunktury nastąpił w 1987 r., gdy firma została pozyskana przez Swedish Consilium Group. Dzięki temu, 5 lat później włączona została do nowo utworzonej Grupy zajmującej się układami podawczymi materiałów Babcock International PLC. Nazwa firmy została zmieniona z Consilium Bulk na Consilium Bulk Babcock, a po dwóch latach na BMH Wood Technology Oy.

W 2000r.BMH Technology Oy rozpoczęło inwestycje w Polsce. W 2011r. we Wrocławiu powstała polska filia BMH- BMH Technology Sp. z o.o.

W 2000r. spółka matka Babcock International PLC ogłosiła nową strategię polegającą na zaprzestaniu działań związanych z przetwarzaniem materiałów, czego wynikiem był wykup firmy przez zarząd w 2001 r. Od sierpnia 2001 r., BMH Wood Technology Oy nadal prowadziła działalność jako firma prywatna, w pełnym posiadaniu kierownictwa i pracowników. W 2007 r. stała się częścią grupy Hollming Group.

Aktualności

29.05.2016
Zapraszamy do Monachium, od 30 maja do 03 czerwca, 2016r.
Największe targi branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami przed nami.
Kliknij po więcej informacji: 


 
23.12.2015
Zachęcamy do przeczytania artykułu autorstwa Kamila Ostapskiego pt. "Logistyka dostaw biomasy" (str. 8-11), zamieszczonego w katalogu branżowym "Dostawcy Biomasy":


Strona 1 z 15  > >>