Celulozownia Sappi Kirkniemi

wpis w: Aktualności | 0

Sappi Finland Oy oraz BMH Technology Oy podpisały umowę na dostawę układu podawania paliwa z biomasy do Kirkniemi w Lohja w Finlandii. Celulozownia Sappi Kirkniemi jest częścią grupy Sappi, która działa w ponad 35 krajach, na trzech kontynentach i wytwarza materiały codziennego użytku z odnawialnych zasobów opartych na włóknach drzewnych. Celulozownia Kirkniemi zatrudnia około 550 osób i każdego roku produkuje ponad 750 000 ton najwyższej jakości papieru gazetowego. Nowy układ podawania paliwa dostosuje istniejący kocioł do aktualnych wymagań środowiskowych, kończąc erę węgla jako paliwa. W przyszłości paliwem dla kotła będzie biomasa leśna (pozostałości leśne i kora).

Dostawa BMH uzupełnia istniejącą infrastrukturę i obejmuje również podawanie do procesu kory własnej Celulozowni Sappi Kirkniemi. Składa się ze stacji odbioru paliwa z dwoma jednostkami rozładunkowymi dla samochodów ciężarowych, stacji kontroli jakości paliwa, silosu magazynowego z obrotowym wygarniaczem ślimakowym TYRANNOSAURUS® oraz wszystkich niezbędnych przenośników paliwa.

Termin dostawy zaplanowano na wiosnę 2023 roku.