Rozdrabniacze Odpadów, Paliwa Alternatywne, Kruszarki

BMH Technology

Lider na rynku Instalacji Rozładunku, Magazynowania i Transportu Biomasy

Odpady-w-Paliwo,
Paliwa Alternatywne
w Energetyce (RDF, SRF)

Misja, wizja, wartości

MISJA

Naszą misją jest stworzenie nowego pojęcia wartości poprzez zapewnienie doskonałych usług i rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych.

Pragniemy również dostarczać rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, opierając się na projektach modułowych, wysokiej dyspozycyjności i niskich kosztach eksploatacji.

WIZJA BMH NA ROK 2020

Pragniemy pozostać liderem na rynku zrównoważonych rozwiązań technologicznych w zakresie bioenergii, oczyszczania i odzyskiwania odpadów.

Naszą odpowiedzią na problemy środowiskowe jest postrzeganie odpadów jako surowca, a nie problemu.

WARTOŚCI BMH

Satysfakcja klienta była, jest i będzie głównym filarem naszych działań.

Zaufanie, Uczciwość i Otwartość tworzą motywujące i sprzyjające warunki, zapewniając tym samym produktywność działań i przyjazne środowisko pracy.

Nasze zaangażowanie w efektywną realizację powierzonych zadań bierze się z poczucia odpowiedzialności, otwartej komunikacji z klientami i partnerami, oraz z obopólnego szacunku dla własnych pomysłów i potrzeb.

Stały rozwój gwarantuje sukces w przyszłości dzięki szkoleniom, poszerzaniu działalności, udoskonalaniu urządzeń i koncentrowaniu się na zarządzaniu zadaniowym w celu zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji klienta.

Zagadnienia zrównoważonego rozwóju w odniesieniu do przyrody i środowiska naturalnego leżą u podstaw wszystkich naszych działań.


Aktualności

17.10.2012

Targi Energetyczne

Tampere, Finlandia | 23.-25.10.201210.09.2012

15-17 październik 2012
IX Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Abrys
Temat: Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji

<< <  Strona 15 z 15